MC Lozano

Idioma Español Idioma Catalan
     

  TERRABLAVA MEDI AMBIENT, S.L. Rambla del Celler Nro 17 1º 2ª - 08172 Sant Cugat del Vallès (BCN)
+0034 93 835 96 13 - 608 74 23 83


Ecoaigua

Depuradores d' Aigües Grises
Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar i Sector Terciari
KIT V50 - NOVETAT

Depòsit d'Aigües Pluvials

Depuradores Biològiques

Depuradores d' Oxidació Total

Reixes de Desbast Separador de Greixos

Manteniment e Instal-lació

Elaboració d' Estudis e Informes

Projectes Destacats

Ecoaigua

Ecoaigua

VIVENDES UNIFAMILIARS

En què consisteix aquest sistema?

Es realitza una depuració físico-química amb l’objectiu que reuneixin les suficients garanties sanitàries necessàries per al seu ús. És també aigua apta pel reg de les plantes ornamentals.

En una primera fase es realitza una depuració física, amb un filtre que reté els sòlids, com cabells o restes de teixits.

Posteriorment es realitza la depuració química, afegint a l’aigua una petita quantitat de lleixiu o productes similars a base d’oxígen actiu. Aquest producte s’enmagatzema a un petit compartiment de la depuradora i s’aplica de manera automàtica mitjançant una bomba dosificadora, que funciona només uns tres minuts al dia.

Aquesta depuradora pot incorporar opcionalment un mecanisme de coloració de l’aigua, que permet diferenciar l’aigua potable de l’aigua tractada.

Donat que el consum d’aigua als inodors es mou al voltant dels 25 litres/persona/dia en cisternes de doble descàrrega, reutilitzar l’aigua de dutxes ibanyeres resulta suficient per proveir els WC d’aigua tractada.

REUTILIZACIÓ D’AIGÜES GRISES

L’objectiu és aconseguir un consum 0 d’aigua potable a les cisternes dels inodors. L’aigua de les dutxes i banyeres, degudament depurada i tractada, s’utilitza per alimentar les cisternes dels inodors.

COMPLEMENTARIETAT IDEAL AMB LA INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSITS DE RECOLLIDA D‘AIGÜES PLUVIALS

L’aigua de pluja ens permet disposar d’una reserva d’aigua d’una qualitat excel·lent per destinarla al reg de jardins, horts o per la neteja general. L’aigua es canalitza fins el dipòsit de pluvials, que recupera la tècnica dels antics aljubs, preparats per evitar l’entrada de materia orgànica que pugui malmentre la reserva d’aigua. Els dipòsits poden estar en superficie o enterrats, preservant-los de l’acció de la llum i la calor i aconseguint una perfecta integració amb l’entorn.

 

MIDES DEPURADORES VIVENDES UNIFAMILIARS

MODEL

PERSONES

DIÀMETRE (mm.)

ALTURA (mm.)

KIT V. 150 LITRES

01-07

500

1.000

KIT V. 300 LITRES

07-14

600

1.100

KIT V. 500 LITRES

15-25

800

1.100

 

AQUEST SISTEMA PERMET ESTALVIAR ENTRE UN 30 I UN 40% DEL CONSUM
D’AIGUA POTABLE. A LA PRÀCTICA, A UNA LLAR DE 4 PERSONES, AIXÒ
REPRESENTA UNS 60.000 LITRES D’AIGUA/ANY (60 M3).

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

L’aigua procedent de dutxes i banyeres es depura físicament (filtració i decantació) i es tracta químicament.

Depuradora fabricada en Poliester Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV).

Electrovàlvula amb interruptor de nivell, que ens permetrà subministrar un mínim d’aigua de xarxa a la depuradora. Es garanteix el subministre a les cisternes dels inodors en cas de no disposar d’aigües renovades.
1 Filtre.
Electrobomba submergida monofàsica 220 V. multicel·lular.
Press-control 220V., pressió d’arrencada 1,5 Kg/cm2.

Bomba peristàltica i programador.

Dispensador tractament químic.

Vàlvules de buidat.

Sobreeixidor connectat al clavegueram o pou de bombament.

 

 
MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios


15 anys treballant per l'estalvi d'aigua


© 2009 Tots els Drets Reservats a TERRABLAVA MEDI AMBIENT S.L. - ecoaigua ® Crèdits