MC Lozano

Idioma Español Idioma Catalan
     

  TERRABLAVA MEDI AMBIENT, S.L. Rambla del Celler Nro 17 1º 2ª - 08172 Sant Cugat del Vallès (BCN)
+0034 93 835 96 13 - 608 74 23 83


Ecoaigua

Depuradores d' Aigües Grises
Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar i Sector Terciari
KIT V50 - NOVETAT

Depòsit d'Aigües Pluvials

Depuradores Biològiques

Depuradores d' Oxidació Total

Reixes de Desbast Separador de Greixos

Manteniment e Instal-lació

Elaboració d' Estudis e Informes

Projectes Destacats

Ecoaigua

Ecoaigua

HABITATGES PLURIFAMILIARS
I SECTOR TERCIARI


1.Format de les depuradores d’aigües grises:

Les depuradores es presenten en format horitzontal compacte i en format modular. L’opció del format modular ens permet adequar els sistemes a la reserva d’espai de les diferents promocions.

S’ha de tenir en compte que instal·lar una depuradora de varis moduls facilitarà la instal·lació d’aquests a l’espai disponible, alhora que, donat que cada mòdul té un decantador, augmenta i afavoreix la depuració de l’aigua.

Tant la depuradora com l’acumulador tenen també un fons klopper que afavoreix la decantació i el manteniment dels equips. La decisió d’optar pels fons klopper és el resultat dels anys d’experiència i de la voluntat de millorar els resultats de la qualitat en la depuració de les aigües grises.

Des d’ecoaigua® s’opta per no sobredimensionar mai les depuradores i ajustar els volums a cada projecte de manera especial. Tenint en compte que es genera més aigua de dutxes de la que es consumeix als vàters.

L’ acumulació innecessària d’aigua en dipòsits sobredimensionats repercuteix en un sobrecost per l’usuari, doncs un major volum d’aigua a depurar i tractar incideix directament en el cost de manteniment de les depuradores, així com en el consum innecessari de clor i colorant.

Les depuradores modulars ens permeten regular l’entrada de les aigües grises i, d’aquesta manera, no incrementar les despeses tant de colorant com de clor i no depurar i tirar la possible aigua excedentària.

La qualitat de l’aigua de les depuradores modulars permet que a algunes instal•lacions, l’excedent d’aigua s’utilitzi per la neteja d’interiors i exteriors.

2. Instal•lació dels sistemes de reutilització d’aigües grises ecoaigua®:

ecoaigua® desenvolupa projectes i estudis per a la reutilització d’aigües grises, fabrica i subministra els equips de reutilització d’aigües grises i ofereix al client la possibilitat d’incloure la instal·lació dintre del mateix projecte econòmic.

3. Servei de manteniment ecoaigua®

ecoaigua® posa a la disposició dels seus clients un servei de manteniment de les depuradores d’aigües grises que engloba totes les tasques necessaries per garantir un correcte funcionament dels equips.

Per això, l’equip de manteniment d’ ecoaigua® realitzarà amb la periodicitat necessaria la reposició del clor i el colorant, la neteja dels filtres i la revisió dels components de l’equip, així com qualsevol incidència que se’n derivi.

Les depuradores ecoaigua® estan fabricades en Poliester Reforçat amb Fibre de Vidre amb Barrera Química Interior i estan fabricats segons les Normes de Qualitat ISO 9000 i les la Norma del Càlcul i Construcció de Dipòsits British Standard 4994, UNE 53.406/93, UNE 53.316/78 i UNE 53.303/91.COMPONENTS DE LES DEPURADORES
Equip de filtració compost per decantador i filtres, el nombre dels quals varia en funció del volum i les característiques de la instal·lació .

Ambinterruptor de nivel.

Brida de bombeig de 1” o 2”, en funció de l’equip de bombeig.

Sobreeixidor.

Bomba peristàltica de cloració.

Bomba peristàltica de colorant.

Tubs de buidat .

 

VOLUMS

Els volums de les depuradores s’adeqüen en funció del nombre d’usuaris, el que requereix la realització d’una proposta personalitzada per a cada projecte específic. Per exemple, donat que s’estima un consum màxim en inodors (en cisternes de doble descàrrega) de 25 litres per persona i dia, en un bloc d’habitatges de entre 40 i 50 persones es necessitaria una depuradora d’1m3. La nostra prioritat es aconseguir una qualitat de l’aigua excel·lent sense sobredimensionar les depuradores, evitant així un sobrecost innecessari per l’usuari.

 
MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios


15 anys treballant per l'estalvi d'aigua


© 2009 Tots els Drets Reservats a TERRABLAVA MEDI AMBIENT S.L. - ecoaigua ® Crèdits