MC Lozano

Idioma Español Idioma Catalan
     

  TERRABLAVA MEDI AMBIENT, S.L. Rambla del Celler Nro 17 1º 2ª - 08172 Sant Cugat del Vallès (BCN)
+0034 93 835 96 13 - 608 74 23 83


Ecoaigua

Depuradores d' Aigües Grises
Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar i Sector Terciari
KIT V50 - NOVETAT

Depòsit d'Aigües Pluvials

Depuradores Biològiques

Depuradores d' Oxidació Total

Reixes de Desbast Separador de Greixos

Manteniment e Instal-lació

Elaboració d' Estudis e Informes

Projectes Destacats

Ecoaigua

Ecoaigua

DEPURADORES BIOLÒGIQUES

La depuradora biològica és apta per la depuració d’aigües residuals assimilables a les domèstiques.

El sistema compleix amb la normativa espanyola actual d’abocaments, Real Decreto 606/2003.

Les aigües residuals, a l’arribar a la depuradora, passen al decantador digestor, on es realitza la sedimentació primària i la digestió dels fangs, on les bactèries anaeròbiques degraden la matèria orgànica, descomponent els sòlids.

Les aigües passen pel filtre biològic a través de la canonada que distribueix les aigües clares sobre el material filtrant, on les bactèries segueixen depurant les restes orgàniques de l’aigua i les deixen en òptimes condicions pel seu abocament.

A la superficie del suport plàstic es forma una pel·lícula biològica de microorganismes aeròbics actius que oxiden i degraden la matèria orgànica.

El rendiment obtingut per la depuradora biològica és el següent:

REDUCCIÓ M.E.S.
REDUCCIÓ DBOS
90 %
85%

[1] M.E.S.(materies en suspensió): paràmetre per determinar la qualitat de l’aigua que medeix la quantitat de partícules que poden ser decantades o retingudes en un filtre de 0,45 micres en un volum d’aigua.

[2] DBO5 (demanda química d' oxígen en cinc dies): assaig normalitzat per avaluar el consum d’oxígen per vía biològica de la materia orgànica a una mostra d’aigua de 20ºC sense llum i durant 5 dies.

PETITS VOLUMS

PERSONES
VOLUM (litres)
Diàmetre (mm)
Longitud (mm)
Ø Tuveria PVC (mm)
4
1600
1100
2010
110
7
2800
1300
2340
110
10
4000
1400
3060
110
15
5200
1600
3150
110
20
6500
1600
3720
110

GRANDS VOLUMS

PERSONES
VOLUM (litres)
Diàmetre (mm)
Longitud (mm)
Ø Tuveria PVC (mm)
25
7500
1600
4000
125
30
9000
1600
4750
125
40
12000
1600
6260
160
50
15000
1600
7760
160
60
18000
2000
6070
160
75
22500
2000
7520
200
100
30000
2500
6525
200
150
45000
2500
9600
200
200
60000
3000
9200
250

 
MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios


15 anys treballant per l'estalvi d'aigua


© 2009 Tots els Drets Reservats a TERRABLAVA MEDI AMBIENT S.L. - ecoaigua ® Crèdits