MC Lozano

Idioma Español Idioma Catalan
     

  TERRABLAVA MEDI AMBIENT, S.L. Rambla del Celler Nro 17 1º 2ª - 08172 Sant Cugat del Vallès (BCN)
+0034 93 835 96 13 - 608 74 23 83


Ecoaigua

Depuradores d' Aigües Grises
Vivenda Unifamiliar
Vivenda Plurifamiliar i Sector Terciari
KIT V50 - NOVETAT

Depòsit d'Aigües Pluvials

Depuradores Biològiques

Depuradores d' Oxidació Total

Reixes de Desbast Separador de Greixos

Manteniment e Instal-lació

Elaboració d' Estudis e Informes

Projectes Destacats

Ecoaigua

DEPURADORES D’AIGÜES GRISES

La reutilització d’aigües grises ecoaigua® ha esdevingut una necessitat per fer un ús eficient d’un be escàs com és l’aigua. Amb aquest objectiu es desenvolupen els sistemes patentats de reutilització d’aigües grises marca ecoaigua®, que permeten aconseguir un consum 0 d’aigua potable per alimentar les cisternes dels inodors amb la reutilització de l’aigua procedent de dutxes i banyeres.

A ecoaigua® vam inciar l’experiència fa 15 anys amb el desenvolupament de les patents dels sistemes de reutilització d’aigües grises, a partir d’una tasca de recerca per fomentar l’estalvi d’aigua a través de la utilització d’aigües de diferents qualitats en funció dels usos finals.

Un cop desenvolupats i patentats els sistemes de reutilització d’aigües grises, i per tal d’oferir les màximes garanties als usuaris, es van realitzar lesconsultes pertinents al Departament de Sanitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, el qual estimà que s’aplicaven més criteris de prevenció que els determinats pel propi Departament de Sanitat Ambiental.

Amb la voluntat d’oferir les màximes garanties, tota instal•lació s’ha regit per les “Normas para las instalaciones interiores de suministro de agua”, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, aconsellant la diferenciació de les canonades d’aigua potable de les canonades d’aigua no potable. A partir de l’experiència i amb la voluntat de promoure l’estalvi d’aigua es realitza l’assessorament a professionals, institucions i administracions sobre l’estalvi d’aigua centrat en la reutilització d’aigües grises i la recollida d’aigües pluvials. Gràcies a aquesta activitat d’assessorament es desenvolupen diverses ordenances orientades a l’estalvi d’aigua.

Terrablava Medi Ambient, SL, amb la marca comercial ecoaigua®, és l’única empresa dedicada a la reutilització d’aigües grises que ha obtingut el Distintiu de QualitatAmbiental concedit per la Generalitat de Catalunya des dels inicis.

ecoaigua® posa a la seva disposició tres volums diferents que s’adeqüen a les necessitats dels habitatges unifamiliars i realitza un estudi per dimensionar les depuradores de major volum tenint en compte les necessitats i la disponibilitat d’espai de les instal·lacions. Aquestes poden ser horitzontals o modulars (verticals), fet que reforça l’efecte decantador, pel que es valora la millor eficàcia en la depuració de les aigües grises.


REQUISIT PER LA INSTAL·LACIÓ

Els sistemes de reutilització d’aigües grises ecoaigua® es poden instal•lar en habitatges de nova construcció o mitjançant reformes integrals .

Les preinstal•lacions d’aigües grises hauran de pre­veure:

Separació dels baixants de dutxes i banyeres i reconducció fins al recinte o espai on s’ubiqui la depuradora.

Connexió a la xarxa de clavegueram .

Presa d’aigua corrent.

Presa d’electricitat.


AVANTATGES DEL SISTEMA ecoaigua®
Adaptació dels volums de les depuradores a les necessitats de cada vivenda.
Qualitat excel·lent de l’aigua tractada i cosum 0 d’aigua potable als inodors.
Disseny compacte i poc voluminós.
Manteniment mínim i molt senzill.
Sense necessitat de renovar elements presents en altres sistemes com làmpedes ultraviolades.
Disponibles models per enterrar o en superfície.

Amortització i contribució especial a l’estalvi comú d’aigua.

 
MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios MCL Mobiliario para Cocinas y Armarios


15 anys treballant per l'estalvi d'aigua


© 2009 Tots els Drets Reservats a TERRABLAVA MEDI AMBIENT S.L. - ecoaigua ® Crèdits